Infotilaisuus Karhunaukion yhtenäiskoulun asemakaavamuutoksesta 5.3. klo 17.30 alkaen

Infotilaisuus Karhunaukion yhtenäiskoulun asemakaavanmuutoksesta.

Turun kaupunki järjestää Karhunaukion yhtenäiskoulun asemankaavanmuutoksesta julkisen Teams-infotilaisuuden, jossa esitellään alueelle suunniteltua asemakaavanmuutosta. Tiistaina 5.3. klo 17.30–18.30 järjestettävään tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, erityisesti alueen asukkaat ja lasten ja nuorten huoltajat.
Karhunaukion yhtenäiskoulu tulee korvaamaan Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun. Tämän mahdollistamiseksi alueella on käynnissä asemakaavanmuutos. Kahdesta rakennuksesta koostuva koulu sijoittuu molemmille puolille Karhunkatua. Koulun mitoituksessa huomioidaan myös Skanssin alueen koulutarpeet. Lähtökohtana on 850 oppilaan yhtenäiskoulu, jonka yhteyteen rakennetaan myös esiopetuksen, liikunnan, oppilashuollon ja kirjaston tilat. Koululle osoitetaan riittävät ulkoilualueet Rummunlyöjänpuistoon koulun liikuntatoimintaa varten ja Karhunkadun katualueen liikennejärjestelyt uusitaan.
Karhunaukion yhtenäiskoulun mahdollistava kaavanehdotus on kuulutettu nähtäville ja lausunnoille 10.2.2024. Kaavan nähtävilläoloaika päättyy 12.3.2024.
Tervetuloa kuulemaan, miten ja missä aikataulussa Karhunaukion yhtenäiskoulun asemakaavanmuutos etenee.

Aika: tiistai 5.3.2024 klo 17.30–18.30
Infotilaisuuden vetää Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin.

Liity tällä linkillä tilaisuuteen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYxZDBkNDYtMjg3Zi00MjhlLWI4YTUtOThiNzI3ZDMxM2Uy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b%22%2c%22Oid%22%3a%22ac37be91-cf7d-4601-afc9-5ba8ca7280f8%22%7d